Supervision

 

Begeleiding voltooide promoties tot Doctor in de Letteren (PhD)

Als promotor aan de Universiteit van Amsterdam:

– Koenraad Jonckheere, Kunsthandel en diplomatie. De veiling van de schilderijenverzameling van Willem III (1713) en de rol van het diplomatieke netwerk in de Europese kunsthandel, 28 september 2005 (cum laude). [co-promotor: Marten Jan Bok]

– Bert van den Roemer, De geschikte natuur. Theorieën over natuur en kunst in de verzameling van zeldzaamheden van Simon Schijnvoet (1652-1727), 17 november 2005. [co-promotor: Debora J. Meijers]

– Thijs Weststeijn, De Zichtbare Wereld. Samuel van Hoogstratens kunsttheorie en de legitimering van de schilderkunst in de zeventiende eeuw,  23 november 2005 (cum laude).

– Piet Bakker, Gezicht op Leeuwarden. Schilders in Friesland en de markt voor schilderijen in de Gouden Eeuw, 29 maart 2008. [co-promotor: Marten Jan Bok]

– Madelon Simons, Een Theatrum van Representatie? Aartshertog Ferdinand van Oostenrijk, stadhouder in Praag tussen 1547 en 1567, 9 september 2009. [co-promotor: Peter Eversmann]

– Anna Tummers, The Fingerprint of an Old Master. On Connoisseurship of Seventeenth-Century Dutch and Flemish Paintings: Recent Debates and Seventeenth-Century Insights, 16 september 2009.

– Jaap Evert Abrahamse, De grote uitleg van Amsterdam. Stadsontwikkeling in de zeventiende eeuw, 20 januari 2010 (cum laude). [co-promotores: Koen Ottenheym en Boudewijn Bakker] Bekroond met de studieprijs van de Praemium Erasmianum

– Liesbeth Helmus, Schilderen in opdracht. Noord-Nederlandse contracten voor altaarstukken 1485-1570, 12 januari 2010.

– Inge Broekman, Constantijn Huygens, de kunst en het hof , 17 november 2010. [mede-promotor: Johan Koppenol, co-promotor: Frans Blom]

– Junko Aono, Imitation and Innovation: Dutch Genre Painting 1680-1750 and its Reception of the Golden Age, 15 juni 2011

– Erna Kok, Culturele ondernemers in de Gouden Eeuw. De artistieke en sociaal-economische strategieën van Jacob Backer, Govert Flinck, Ferdinand Bol en Joachim von Sandrart, 7 juni 2013. [co-promotor: Marten Jan Bok]

– Zoran Kwak, ‘Proeft de kost en kauwtse met uw’ oogen’. Beeldtraditie, betekenis en functie van het Noord-Nederlandse keukentafereel (ca. 1590-1650), 8 mei 2014 (cum laude).

– Marije Osnabrugge, Netherlandish immigrant painters in Naples (1575-1654). Aert Mytens, Louis Finson, Abraham Vinck, Hendrick de Somer and Matthias Stom, 7 april 2015. [co-promotor: Arjan de Koomen]

– Fred Meijer, Jan Davidsz. de Heem 1604-1684, 1 juni 2016.

– Angela Jager, ‘Galey-schilders’ en ‘dosijnwerkc’. De productie, distributie en consumptie van goedkope historiestukken in zeventiende-eeuws Amsterdam, 3 juni 2016. [co-promotores: Marten Jan Bok en Harm Nijboer]

– Dorien Tamis, Van twee handen geschildert: Werkverdeling tussen schilders in de Nederlanden in de zestiende en zeventiende eeuw, 24 juni 2016.

Als promoter aan The Institute of Fine Arts (New York University):

– William Worth Bracken, Rembrandt as Creative Inventor, 19 maart 2015. [co-promotor: Mariët Westermann]

Als mede-promotor aan de Universiteit Leiden:

– Richard Harmanni,   Jurriaan Andriesse (1742-1819) ‘behangeslschilder’, 13 december 2006. [mede-promotor C. Willemijn Fock]

– Marrigje Rikken, Dieren verbeeld. Diervoorstellingen in tekeningen, prenten en schilderijen door kunstenaars uit de Zuidelijke Nederlanden tussen 1550- en 1630, 23 juni 2016 [mede-promotor: Paul Smith]

Als co-promotor aan de Universiteit Leiden (promotor Anton W.A. Boschloo):

– Marion Boers-Goosens, Schilders en de Markt. Haarlem 1605-1635, 22 maart 2001

– Eric Domela Nieuwenhuis, Paulus Moreelse (1571-1638), 13 december 2001

– Elmer Kolfin, ‘Een geselschap jonge luyden’. Productie, functie en betekenis van Noord-Nederlandse voorstellingen van vrolijke gezelschappen (1610-1645), 20 maart 2002 (cum laude). Bekroond met de studieprijs van de Praemium Erasmianum

Als co-promotor aan de Universiteit van Amsterdam:

– Marieke van den Doel, Ficino en het voorstellingsvermogen. Phantasia en Imaginatio in kunst en theorie van de renaissance, 12 febuari 2008. [promotor: Wouter Hanegraaff]

– Winnie Verbeek, Van geloof tot erfgoed. Betekenisverandering van christelijk-religieuze objecten in een museale omgeving, 7 juli 2022. [promotor: Frans Grijzenhout, mede co-promotor Ad de Jong]

Als mede-promotor Katholieke Universiteit Leuven

– Hannelore Magnus, Hiëronymus Janssens (1624-1693), The Antwerp ‘à la Mode’ Painter. Fashion and Dance in Southern Netherlandish Genre Painting, 1645-1685, 2015. [Eerste promotor: Katlijne Van der Stichelen]

Lid promotiecommissie:

Susan Anderson – IFA/NYU

Yvonne Bleyerveld – VUA

Katharina van Cauteren – KULeuven

Jacquelyn Coutré – IFA/NYU

Remmelt Daalder- UvA

Albert Elen – UL

Xander van Eck – UU

Maria Forcellino – UvA

Karin Groen – UvA

Meta Henneke – VU

Erma Hermens – UL

Machtelt Israëls – UvA

Anouk Janssen – VU

Jan de Jong – UL

Susanne Karau – Freie Universität Berlin

Anne-Sophie Lehmann – UU

Nana Leigh – UL

Thomas Macsotay – UvA

Mia Mochizuki – Yale University

Judith Noorman – IFA/NYU

Almut Pollmer – UL

Jet Pijzel-Dommisse – UL

Claartje Rasterhoff – UU

Jochai Rosen, Hebrew University

David Rijser – UvA

Jaco Rutgers – UU

Itay Sapir – UvA

Claudia Schipper – UU

Frits Scholten – UvA

Ad Stijnman – UvA

Annette de Vries – UvA

Jørgen Wadum – UvA

Adriaan Waiboer – IFA/NYU

Saskia Willner – UvA

Marieke de Winkel – UvA

Arno Witte – UvA